Dzięki rozwojowi technologii w nowoczesnym budownictwie powstają coraz to nowe systemy i usprawnienia, które pozwalają zarówno na zwiększenie stabilności i łatwości budowy nowych budowli, a także na zabezpieczenie starszych. Wśród tych technologii wyróżnia się kotwy gruntowe. Są to elementy konstrukcyjne, które pozwalają na zakotwiczenie w ziemi lub skale np. betonowych płyt.

Kotwy gruntowe

Choć kotew są różne rodzaje i projektuje się je często pod konkretną budowę, to wyróżnić w nich możemy trzy podstawowe elementy konstrukcyjne – głowicę, cięgno oraz buławę, która jest umieszczana w gruncie za pomocą tzw. iniekcji. Kotwy mogą być stałe (eksploatacja powyżej 2 lat) lub tymczasowe (eksploatacja poniżej 2 lat). Tymczasowe mogą służyć np. do kotwiczenia betonowych płyt na ścianach wykopów w celu ich ustabilizowania, tak by grunt ze ścian nie osuwał się do wnętrza wykopu. Stałe kotwy gruntowe mogą służyć np. do stabilizacji nabrzeży portowych lub stabilizacji skarp, nasypów czy zboczy w konstrukcjach drogowych. Kotwy umieszcza się w gruncie przy pomocy specjalnych, kosztownych maszyn. Ich stosowanie wymaga też specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Dlatego też montażem kotew zajmują się wyspecjalizowane firmy budowlane.

Kotwy gruntowe w budownictwie są stosowane z powodzeniem już od kilkudziesięciu lat. Wraz z upływem czasu ewoluowała też technologia w jakiej je wykonywano. Tradycyjnie wymaga to wywiercenia otworu na zadaną głębokość. Następnie wypełnienie go odczynem cementowym, wprowadzenie cięgna, usunięcie ewentualnych rur podtrzymujących ściany otworu przed zawaleniem i metodą iniekcji utworzenie buławy. Obecnie coraz bardziej popularne na rynku są kotwy samowiercące, które są szybsze w montażu oraz wymagają lżejszego sprzętu.