W ostatnim artykule opowiedziałem co nieco o materiałach ogniotrwałych oraz ognioodpornych. Sądzę, że najwyższy czas wspomnieć o raczej mało znanym typie tworzywa odpornego na wysokie temperatury otoczenia. Dlatego też zdecydowałem się na opisanie artykułu, którego przedmiotem opisu będzie tak zwany papier ceramiczny.
Co nazywamy papierem ceramicznym? Chociaż czytelnicy zapewne są zaznajomieni ze słowem „ceramika”, najpewniej nie wiedzieli, że można z niej wykonać papier, bądź też coś podobnego. Cóż, przejdźmy do rzeczy. Papier ceramiczne składają się z włókien substancji takich, jak glinokrzemiany. Są one ze sobą nawzajem połączone bez użycia jakichkolwiek środków wiążących, czy też klejących. Włókna rozkładane są raczej jednolicie, co pozwala na maksymalną kontrolę grubości oraz gęstości papieru.

papier ceramiczny

Generalnie glinokrzemiany należą do substancji określanych powszechnie jako materiały ognioodporne. Dlatego też wszystkie odmiany ceramicznego papieru również odporne są na wysokie temperatury.
Innymi ważnymi cechami omawianej substancji jest jej relatywnie niewielka przewodność cieplna. Jest to oczywiście ściśle powiązane z tym, że papiery ceramiczne to materiały ogniotrwałe. Niektóre z odmian mogą nawet wytrzymać bez trwałych uszkodzeń, czy osłabień temperatury wykraczające poza tysiąc stopni Celsjusza.
Na koniec kilka słów o zastosowaniu papieru ceramicznego w przemyśle. Powszechnie używa się wykonanych z niego chociażby uszczelek izolacyjnych, czy złączy kompensacyjnych, albo barier termicznych.

Reklama: http://ceramic.com.pl/

Tags: