Wszechobecność produktów naftowych wymusza ciągłą kontrolę ich jakości oraz rozwój badań nad ich udoskonalaniem. Tego rodzaju badaniami zajmują się liczne instytucje, takie jak laboratoria zajmujące się jakością paliw, rafinerie, jednostki uczelniane oraz instytuty badawcze. Ze względu na różnorodne metody badań koniczne jest istnienie odpowiednich norm opisujących metodykę przeprowadzania badań i analizę otrzymywanych wyników.

Z tego powodu laboratoria zajmujące się badaniami petrochemicznymi są zmuszone korzystać wyłącznie z urządzeń posiadających ściśle określoną specyfikację.

Podstawowe urządzenia i metody

Bardzo szczegółowym sposobem badania jest destylacja atmosferyczna. W jej wyniku otrzymujemy wyodrębnione frakcje materiału badanego, różniące się właściwościami. Dzięki temu możemy przeanalizować skład jakościowy i ilościowy próbki. Badanie to przeprowadzane jest przy użyciu automatycznego aparatu do destylacji. Większość procesu przebiega bez udziału człowieka. Jedyne, co należy zrobić to określić warunki destylacji i rozpocząć proces. Wynik otrzymujemy w bardzo przystępnej formie wydruku.

Ważnym parametrem, branym pod uwagę w badaniach, jest wielkość cząstek. Tego rodzaju pomiary wykonuje się wykorzystując automatyczny licznik cząstek. Wysoka czułość aparatu do pomiaru cząstek sprawia, że jesteśmy w stanie dostrzec nawet najmniejsze zmiany, kiedy do przekroczenia norm jest jeszcze daleko. Urządzenia te mogą być wykorzystywane do analizy cząstek w emulsjach tłuszczowych, zawiesinach polimerów i włókien, a nawet w hydrożelach.

Niezwykle przydatnym urządzeniem w badaniach paliw, ale nie tylko, jest analizator biogazu. Wyróżniamy produkty przenośne lub stacjonarne. Standardowo skonfigurowany analizator posiada możliwość pomiaru trzech gazów, ale możliwe jest rozszerzenie jego działania o dodatkowe związki chemiczne w zależności od potrzeb użytkownika. Urządzenia te powinny być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie może występować biogaz, czyli np. oczyszczalnie ścieków lub składowiska odpadów komunalnych.

Tags: