deskowanie wykopów

W każdej pracy obowiązują przepisy BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy. Każdy przedsiębiorca mały czy też taki na większą skalę musi przestrzegać norm narzuconych przez inspekcję, specjalnie wykwalifikowaną do tego, by kontrolować warunki pracy.

Również rolą pracownika jest to, by stosował się do obowiązujących zasad pracy nawet na budowie, oraz dbał o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów z pracy. W ten sposób można zapobiec wielu zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, lub też faktycznej tragedii w pracy.

Budownictwo jest bardzo ryzykowną branżą jeśli chodzi o bezpieczeństwo w pracy, gdyż bardzo często pracownicy pracują na wysokościach lub też w wykopach. I właśnie w tych drugich często zdarzają się wypadki śmiertelne poprzez zawalenie się wykopu. By temu zapobiec stosuje się deskowanie wykopów. Polega to na zadeskowaniu ścian wykopu i zabezpieczenie ich poprzecznymi belkami rozporowy mi.

Ma to na celu zabezpieczenie wykopu, przed osuwaniem się luźnej ziemi ze ścian wykopu. Ziemia osuwając się tworzy bardzo zbitą skarpę, która z łatwością jest w stanie zadusić i zasypać pracownika. Chodzi tu nie tylko o bezpieczeństwo pracowników. Takie deskowanie wykopów jest też zabezpieczeniem podczas złej pogody. Kiedy pada deszcz Zbitą ziemia osuwa się i wykop się zasypuje. Wtedy pracę trzeba wykonać na nowo od początku.

Tak więc taki szalunek z desek w budownictwie jest bardzo dobrym rozwiązaniem i dla pracownika i dla pracodawcy. Pracodawca nie musi po raz kolejny wykonywać wykopu, a pracownik może czuć się bezpiecznie w takim wykopie, który jest zadeskowany.

Tags: