Betony ognioodporne są odporne na działanie wysokiej temperatury, dzięki czemu mogą być trwale wystawiane na wysoką temperaturę do nawet ponad tysiąca stopni Celsjusza. Taka właśnie temperatura występuje w fundamentach i wielu częściach pieców przemysłowych oraz w kominach przemysłowych i reaktorach atomowych. To właśnie przy produkcji tego rodzaju urządzeń wykorzystuje się z powodzeniem materiały ogniotrwałe. Z czego w ogóle składa się beton ogniotrwały? Otóż beton ognioodporny wykonany jest betonu zwykłego połączonego z cementem portlandzkim, hutniczym, wielkopiecowym i materiałem wiążącym. Jeśli chodzi o kruszywo, to stosuje się diabas i bazalt, a także sprawdza się szlaka wielkopiecowa, gliniec, andezyt, pumeks, wermikulit czy też wypalony łupek. Materiały ogniotrwałe wykonane są często z cementem z kruszywem ognioodpornym oraz drobno zmielonymi  i ceramicznymi utwardzaczami, czyli tak zwanymi stabilizatorami. Jak przygotowuje się mieszankę betonową z materiałów ogniotrwałych? Szczególną uwagę należy zwrócić na nasiąkliwość porowatych składników oraz duże ilości drobno zmielonych materiałów, które wymagają intensywnego i parominutowego mieszania w przeciwbieżnej betoniarce. Najlepiej jest wcześniej zwilżyć i wymieszać składniki z częścią zarobowej wody. Bardzo ważne jest także to, aby świeżo wylany beton był odpowiednio zabezpieczony. Poleca się przez co najmniej siedem dni chronić go przed wysychaniem, dzięki czemu można liczyć na oczekiwaną trwałość tego rodzaju materiałów.

Tags: