Badanie motywacji pracowników najczęściej ma formę anonimowej ankiety, w której należy zaznaczyć, co najczęściej motywuje do pracy. Ich wyniki mogą być świetną wskazówką dla pracodawców – pozwolą ocenić, które z podjętych działań przynosi efekty, bądź co trzeba poprawić, by efektywność pracowników była większa.

utrzymanie motywacjiKiedy warto przeprowadzić badanie motywacji? Przede wszystkim wtedy, kiedy chcemy przygotować nowy system ocen pracowniczych. Trudno przecież oceniać działanie pracowników, jeżeli nie wiemy, w jaki sposób działają i co ich motywuje. Po drugie, motywację warto mierzyć, kiedy wprowadzimy jakiś system nagród, na przykład premie za sprzedaż czy dodatki świąteczne lub inne udogodnienia. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, czy wprowadzone przez nas innowacje spotykają się z przyjaznym oddźwiękiem i spełniają swoją rolę, czyli motywują.

Ankietę tego typu warto przeprowadzić również, jeżeli wskaźniki sprzedaży lub efektywności pracowników spadają. To najlepszy sposób na pozyskanie informacji, co jest powodem kiepskich statystyk i co można zrobić, żeby temu zaradzić. Może okazać się, że wprowadzenie niewielkich modyfikacji sprawi, że pracownicy zaczną z większą radością przychodzić do pracy i będą bardziej cieszyć się ze swojego stanowiska. A to bezpośrednio przełoży się na kondycję całego przedsiębiorstwa.

Anonimowa ankieta daje pracownikiem poczucie bezpieczeństwa i jest możliwością do zabrania głosu. Warto dokładnie ją przeanalizować, bo to najlepszy sposób na poznanie ich potrzeb.

Tags: